HVA ER

"STREAM"?

"Et kristent, trygt og godt, relasjonelt tilbud til ungdom i gamle Rennesøy kommune.

Drevet av frivillige voksne med lang erfaring innen ungdomsarbeid."

Å vite hva som trender hos nåtidens ungdom er det kun nåtidens ungdom som vet. Ingen kull er like. Før hadde ungdommen behov for "ditt" nå har de behov for "datt". 

Å vite hva ungdommen trenger er derfor i konstant endring. Hvordan møter vi dem?

Å TA UNGDOM PÅ ALVOR 

STREAM handler ikke om en klubb eller et program.

 

Det handler om voksne som bryr seg nok om ungdommen til å prate med dem, møte dem på deres banehalvdel, bruke tid sammen, bygge vennskap og relasjon med den enkelte. Dette er tidkrevende, men en viktig del av noe som vil gi ringvirkninger for livet til den enkelte senere og dens omgivelser. Voksenledere i Stream er dedikert til fellesskapet og den enkelte. Vi driver ikke bare et "fredagstilbud" , vi vil være tilgjengelige for dem når de trenger oss. Lytte til deres behov, på deres beste og- verste dager, fordi vi er genuint interessert i dem.

TID, TÅLMODIGHET OG TILLIT

Dette er tidkrevende, men gir alle en gevinst. Det handler om å gi tilbake og det handler om gleden av å se ungdom vokse i en positiv retning. 

Vi er dedikerte for at ungdom i Rennesøy skal få trygge rammer og omgivelser å vokse frem i. Det kan være tungt å være ungdom, spesielt for "generasjon perfekt" som er unge i dag.  En ungdom i dag er under et enormt press fra skole, idrettslag, venner og familie, sosiale medier og fler. Vi vil være en arena og tilflukt fra kavet, maset og presset. Vi vil bygge dem opp, støtte og heie på dem fra sidelinjen. Være en trygg plass å falle tilbake på, men samtidig være foran dem og lede.

JESUS
SOM
FORBILDE

Når en voksenleder tror på og støtter deg som ungdom, viser Guds kjærlighet for deg,
at Han tenkte på deg før du i det hele tatt var født, da begynner det å skape verdi, mening og hensikt i livet ditt som er større enn uendelig likes, kommentarer, status og generell kamp om å bli godtatt. 

 

Vi vil lære ungdommen at Jesus elsker deg, akkurat slik du er. 

RUSFRITT
Alle former for alkohol og rus er ikke tillat å konsumere eller besitte på Stream. 
 

VISSTE DU AT. . .

IKKE-ORGANISERT

Stream er et ikke-organisert tiltak. Det er kun frivillige voksne som står bak. Vi er ikke tilknyttet en annen organisasjon.

Før vi i det hele tatt visste noe om navnet "Stream" eller at det skulle være en klubb, hadde vi registrert over 30 frivillige voksne i alderen 26-60+

Stream er for hele gamle Rennesøy Kommune.
Vi har ledere fra nord til sør og organiserer gjerne med "taxi" hvis foreldre ikke kan kjøre. 

OVER 30 FRIVILLIGE

FRA SØRBØ TIL BRU

HA DET GØY FOR GUDS SKYLD!

Vi vil som du, leve livet, ha det gøy!

Le, gråte, diskutere, være venner. 
Kom å ha det gøy med oss!